Logo Homs Online
in Syria
Ar Raqqah Populations Photo Gallery
Español   |   عربي
 

Syrian Governorate Location:
Al Hasakah    Al Qunaytirah    Aleppo    Ar Raqqah    As Suwayda    Damascus    Daraa    Dayr az Zawr    Hama    Homs    Idlib    Latakia    Rif Damascus    Tartus

Ar Raqqah Governorate Cities, Towns and Villages Map Location (more than 1050, pag 9 of 11)
Raqqa Samra Raqqah Raqqat as Samra' Raqqat Samra'
Raqqat Samrah Tahtaniyah Raqqat Samrah Wustaniyah Raqqet es Samra Rasm al Ghazal
Rasm el Rhazal Rasm Falah Ratla Ratlah
Rawdah Rejmane Revolution City Rhafie
Rhafie R'haiyate Rharije Rhazale
Rhazli Rjeimane Rjeimane Ain Aissa Rostam Moustapha
Rouaiyane Roummane Rourheib Rujayman
Rujayman `Ayn `Isa Rujm ash Shaykh Rujum al Khaznah Rujum ar Rashid
Rumayhan Rumayl Rumman Rumthan
Ruqayb Rustam Mustafa Ruwayhah Ruwayyan
S    >>
Sab` Jafar Sab` Jifar Sab` Jifarah
Saba Jefar Saba Jifar Sabaa Jfar Sabkha
Sabkhah Sabkhawi Saffat az Zirr Safrah Saghirah
Safsafe Sahl Sahran Sahrinj
Sahrinnj Salam `Alayk Salam Aalaik Salh al Jabrahim
Salhabiyah Salhabiye Salim al Hammad Saluq
Saluq Saluq `Atiq Saniyat Hasan `Ali Saniyet Hassane-Aali
Sawh Abu Fayyad Sawh ad Dayla` Sawh al `Amalah Seniyet Hassane-Aali
Sfaiyane Sfaiyane Aassaf Sfayane Sha`fa
Shabdagh Shabhar Shabhar Sharqi Shallal
Shamitan Rafah Shams ad Din Shams ad Din al Gharbi Shams ad Din al Wastani
Shams ad Din ash Shamali Shanhasah Shaninah Sharajraj
Sharaqraq Sharikh `Abdi Sharqaraq Shatnah
Shawk Shawti Shaykh al Jimal Shaykh Jadid
Shaykhah Shiha Shir Rajraj Shu`bah
 
<< Previous  1   2   3   4   5   6   7   8  9    10   11  Next >> 

Syrian Governorate division map:
Syria Governorates map

 

 

Main References: National Geospatial-Intelligence Agency

 

Custom Search
© Copyright Homsonline.com
Homsonline contact mail last update: 05/11/2009
linea linea linea